מועדון אביבים מציע לארגונים קורסים לליגת הברידג של הארגון, ו/או קורסים שאינם לליגה, אלא למשחק והנאה של העובדים.ענף הברידג הופך להיות נחלתם של צעירים כבוגרים, הוא סוחף קהל רב שמבין את האתגר המחשבתי שגלום במשחק, ההנאה והתחרות שיש בה סיפוק רב למשתתפיה. אנו מקיימים את הקורסים בארגון בשעות שיתואמו בהתאם לנוחיותם של העובדים. מניסיוננו, קורסים לליגה, או לשם ההנאה, תורמים לרווחת העובד ולחיזוק הקשר הבינאישי בין עובדים שלא תמיד נפגשים במסגרת עבודתם באינטראקציה יומיומית.